Senang Sendirian

Sendirian, sungguh menyenangkan. Amat sangat menyenangkan.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑